องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมการให้บริการกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3


18 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม มอบหมายให้ นายนายสันติ สลาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการประชุมซักซ้อมการให้บริการกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพฯ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์