องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564


20 สิงหาคม 2564 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำท้องที่ ร่วมด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 , โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกต้นไม้หลากหลาก ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ รอบๆ เส้นทางบริเวณห้วยกระโดน ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ