องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 3000 บาท


แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 3000 บาท ได้จัดสรรตามคิวที่ยื่น สังกัด อบต.ตะเคียนราม จำนวน 4 ราย