องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประกาศ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม