องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบิรหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565


4 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบิรหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครั้งแรก โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.ตะเคียนราม