องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมกลุ่มสตรีตะเคียนรามเพื่อจัดกิจกรรมสตรี


18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม และคณะกรรมสตรีตำบลตะเคียนราม ทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อดำเนินการวางแผนการจัดเตรียมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดประโยชน์