องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย"


20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดย นายในย แพงตา ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชุมพิจารณาโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาฯ