องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,000 บาท รับสมัคร 7-10 สิงหาคม 2563 เอกสารการสมัคร -สำเนาวุฒิการศึกษา -สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย -รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป -เอกสารหลักฐานอื่นๆตามประกาศฯ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2563