องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัย ...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 306]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนร...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 324]
 
  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบต....[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 359]
 
  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 308]
 
  มอบเตียงนอนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล...[วันที่ 2020-04-24][ผู้อ่าน 305]
 
  ประชุมทบทวนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 305]
 
  การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 334]
 
  สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใ...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 303]
 
  Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2563 ในสำนักงาน...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 308]
 
  การป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 405]
 
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคในยามขาดแคลนน้ำ[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 421]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24